20. november

International Lungekræftdag

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN

Programmet for International Lungekræftdag

04. oktober

Læge til at fortælle om sidste nyt indenfor lungekræft – møde i Holbæk

Patientforeningen Lungekræft inviterer til møde i Holbæk. 

Det foregår på adressen Elisabethcentret, Carl Reffsvej 2, 1. sal,  4300 Holbæk

Den 4. oktober 2017 fra kl. 16.00 – 20.00.

Vi har inviteret psykolog og rådgivningsleder Jette Winge fra Kræftens Bekæmpelse til at fortælle om myter og fakta og om psykiske reaktioner på kræft for kræftramte og pårørende

Overlæge Ole Bo Hansen, Holbæk Sygehus, vil fortælle om de behandlingsmuligheder, de tilbyder kræftpatienter med kroniske smerter.  

Ledende overlæge Peder Fabricius, Sjællands Universitetshospital Roskilde, vil fortælle om sidste nyt indenfor undersøgelse af lungekræft.

Tilmelding skal ske senest den 2. oktober 2017 til formand Lisbeth Søbæk Hansen på telefon 40 16 23 35 eller på mail info@lungekraeft.com 

Vi vil glæde os til at hilse på jer.

01. november

Sidste nyt indenfor behandling af lungekræft – møde i Kolding

Patientforeningen Lungekræft inviterer til møde i Kolding. 

Det foregår på adressen Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6,  6000 Kolding

Den 1. november 2017 fra kl. 16.00 – 20.00

Vi har inviteret afdelingslæge Torben Schjødt Hansen, Vejle Sygehus til at fortælle om nyt indenfor lungekræft.

Dorte Crüger formand for Kræftens Bekæmpelse og administrerende sygehusdirektør på Vejle Sygehus til at fortælle om sit arbejde i Kræftens Bekæmpelse.

Diætist Heidi Neuman som vil komme og fortælle om den rigtige kost til kræftpatienter med udgangspunkt i de officielle kostråd.

Deltagelse er gratis – der serveres smørrebrød.

 

Tilmelding skal ske senest den 30. oktober 2017 til formand Lisbeth Søbæk Hansen på telefon 40 16 23 35 eller på mail info@lungekraeft.com

Vi vil glæde os til at hilse på jer.

Bliv medlem af Patientforeningen Lungekræft
Læs nyt om lungekræft